افشین مقدم

درخواست حذف این مطلب
متن و آهنگ مسافر از افشین مقدم
مسافر (ترانه( مسافر نگاره ای از خواننده
مسافر ترانه ای از جهانبخش پازوکی است که آهنگ سازی ان را نیز وی انجام داده است. ناصر چشم آذر این آهنگ را تنظیم کرد و سرانجام توسط افشین مقدم اجرا شد. متن ترانه روزی که می خواستم، از شهرمون برم پیش هزاران چشم، تو گریه می کردی می گفتی با حسرت، دیگه بر نمی گردی گفتم که عمر این سفر کوتاهه کوتاهه گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستن آ ین راهه حالا که بر گشتم، با آرزوهایم دست قشنگ تو، در دست من سرده میگه نگاه تو، کاش کی که بر گرده دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو دل را به این و آن سپردن خود بوَد گناه از بام من میخوای که بپری بگو بگو گفتم که عمر این سفر کوتاهه کوتاهه گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستن آ ین راهه حالا که بر گشتم، با آرزوهایم دست قشنگ تو، در دست من سرده میگه نگاه تو، کاش کی که بر گرده دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو دل را به اینو آن سپردن خود بوود گناه از بام من میخوای که بپری بگو بگو گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاهه گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستن آ ین راه حالا که بر گشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاش کی که بر گرده دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاش کی که بر گرده دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاش کی که بر گرده...
متن و آهنگ مسافر از افشین مقدم حواشی
در اثنای سفری که منجر به مرگ افشین مقدم شد، همراهان او متوجه می شوند که افشین مدام بخش آغازین این ترانه را می خواند. گویی از مرگ خود خبر دارد زیرا مدام از مرگ حرف می زند. بعدها این ترانه به این معروف شد که داستان مرگ این خواننده را شرح می دهد.